top of page

Algemene voorwaarden Oktoberfest Lommel

 

Volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen georganiseerd door De Sahara vzw. Bij het betreden van onze evenementen gaat u automatisch akkoord met volgende punten.

 

 1. Op de evenementen van De Sahara vzw kan beeldmateriaal worden gemaakt in de vorm van foto of video. Deze fragmenten kunnen gebruikt worden voor alle mogelijke doeleinden.

 2. U kan enkel toegang krijgen tot het event met een geldig toegangsticket. De organisatie heeft het recht u de toegang te ontzeggen als zij ervan overtuigt is dat uw ticket niet geldig is. 

 3. De Sahara vzw doet zijn uiterste best om de veiligheid op al zijn evenementen te garanderen. Doch kan De Sahara vzw of elke andere partij die betrokken is bij de organisatie niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of diefstal.

 4. Op een event met zittende plaatsen is er een maximaal aantal personen per tafel. Deze plaatsen worden telkens optimaal benut. Doch doen wij ons best om groepen onder één reservatie samen te zetten aan één of meerdere tafels. 

 5. Bij annulatie van een reservatie kan het betaalde bedrag niet worden teruggevorderd van de organisatie.

 6. De organisatie heeft het recht om elke persoon die zich niet aan de regels houdt de toegang tot het event te ontzeggen of te laten verwijderen van het event. Bij grote overtredingen wordt steeds contact opgenomen met de politie. Ook kan de organisatie u toevoegen aan een lijst met personen die (tijdelijk) niet meer welkom zijn op evenementen van De Sahara vzw.

 7. Wanneer het event of een deel van het event wordt geannuleerd of verplaatst kan het betaalde bedrag niet worden teruggevorderd van de organisatie. De organisatie zorgt in dit geval voor een gepaste compensatie. 

 8. De Sahara vzw kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld wanneer een artiest, dj of elke andere vorm van genodigde niet kan optreden of aanwezig kan zijn volgens het vooraf gecommuniceerde programma. Wel zorgt de organisatie steeds voor een alternatief.

 9. Het is ten strengste verboden om te roken in de tent, hal of feestzaal. Wij hanteren een nultolerantie op volgende elementen of gedragingen: 
       - Wapens
       - Drugsgebruik of bezit
       - Overdreven alcoholgebruik
       - Agressie
       - Intimidatie 

 10. Wanneer er door ons een bus/vervoersmiddel ter beschikking wordt gesteld en er een al dan niet persoonlijke halte kan gekozen worden dan kan deze maximaal 15km van de evenlocatie verwijderd zijn. Ook kunnen wij uw halte weigeren om welke reden dan ook.

 11. Het is ten strengste verboden om (externe) reclame te maken in de onmiddellijke omgeving of op het terrein waar het event plaatsvindt zonder een schriftelijke overeenkomst met De Sahara vzw. Hiervoor kan er een schadevergoeding worden gevorderd met een minimum van 200 euro.

 12. Wanneer er voor iedere bezoeker een plaats wordt gereserveerd is deze strikt persoonlijk. Het is ten strengste verboden om iemand anders zijn plaats in te nemen. 

 13. Het is verboden om op de tafels, banken of andere decoratieve elementen te staan of te zitten.

 14. Glazen, bestek, ed. worden niet mee naar buiten genomen.

 15. Covid maatregelen: Bij onze evenementen worden de op dat moment geldende corona maatregelen gevolgd. 

bottom of page